De Logistiek Coach: een abonnementsservice in logistiek
In elke branche is efficiënt en effectief werken noodzakelijk om te overleven. Dat geldt beslist ook voor de logistieke sector. Daarom professionaliseert deze branche in hoog tempo. Inspelen op de snelle groei en de zeer dynamische markt biedt veel kansen om de bedrijfsresultaten te optimaliseren. Met een abonnementsservice van de Logistieke Coach verzekeren bedrijven zich van passend advies en optimale ondersteuning.

Enkele zeer ervaren logistieke professionals hebben zich verenigd in de Logistiek Coach. Zij geven de logistiek- of transportmanager advies op maat over het te voeren beleid en bieden ondersteuning bij de uitvoering van het beleid. Door het abonnementssysteem wordt logistiek ingebed in de bedrijfsstrategie, waardoor het bedrijfsresultaat kan verbeteren. Door op een aantal vaste momenten de stand van zaken te evalueren en indien nodig bij te sturen, kan het logistieke beleid tijdig aangepast worden aan de snelle veranderingen in de markt.

Logistiek als winstfactor
Goede logistiek is voor elk bedrijf een belangrijke winstfactor. Conceptueel denken en operationele ondersteuning zijn de belangrijkste voorwaarden om een efficiencyslag in de logistiek te maken. Een logistiek manager weet meestal precies waar in zijn organisatie mogelijkheden zijn om de marges te verbeteren. Maar vaak is het onduidelijk hoe zo´n efficiencyslag bij het management en in de dynamische logistieke markt goed gestalte kan krijgen. De Logistiek Coach geeft ondersteuning bij het verbeteren en het gecontroleerd groeien van logistieke activiteiten.

Laagdrempelig abonnement
De Logistiek Coach biedt een maandabonnement aan waarvan de prijs afhankelijk is van de frequentie dat de coach een bedrijf bezoekt. Dat maakt het abonnement laagdrempelig. De coach bezoekt regelmatig de abonnee, ondersteunt per telefoon en e-mail en functioneert als klankbord. Belangrijk is dat de ervaring en kennis van de logistiek manager van een bedrijf centraal staat. Tijdens de coachingsbezoeken wordt geanalyseerd hoe de logistiek van een organisatie verbeterd en geoptimaliseerd kan worden. Daardoor kunnen logistieke verbeteringen continue bijdragen aan een beter bedrijfsresultaat. De Logistiek Coach kan ook op afroep direct advies geven. Dat maakt het abonnement tot een zeer flexibel bedrijfsinstrument

Gespecialiseerde kennis en ervaring
De medewerkers van de Logistiek Coach hebben allemaal zeer ruime ervaring in de logistiek. Daarnaast hebben ze allemaal hun eigen specialisatie binnen de logistieke sector. Daardoor hebben abonnees toegang tot een enorme hoeveelheid gespecialiseerde kennis en ervaring op hoog niveau. De coaches voldoen aan strenge opleidings- en ervaringseisen en beschikken over een uitgebreid netwerk dat hij ter beschikking van de abonnee stelt. Daardoor kan voor elk logistiek vraagstuk snel een passende oplossing gevonden worden.